reklama

Maraton Solidarności 2015. ZOBACZ zmiany komunikacyjne w Gdyni i Sopocie

red.Zaktualizowano 
Karolina Misztal/archiwum DB
Maraton Solidarności 2015 spowodowuje zakłócenia w miejskiej komunikacji w Gdyni. Zobacz, jakie będą zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji 15 sierpnia.

Nowa trasa Maratonu Solidarności 2015. ZOBACZ

ZAMKNIĘTE ULICE

W sobotę 15 sierpnia 2015 r. odbędzie się XXI Międzynarodowy Maraton „Solidarności" na trasie Gdynia-Sopot-Gdańsk. W Gdyni zostaną zamknięte następujące ulice:

- od godz. 6.00: aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do ul. Świętojańskiej;
- od godz. 8.50: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Świętojańską do ul. Władysława IV; ul. Świętojańska od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. 10 Lutego; Skwer Kościuszki i Aleja Jana Pawła II (cały przebieg ulic);
- od godz. 9.30: al. Zwycięstwa (jezdnia w kierunku Gdańska) od skrzyżowania z ul. Władysława IV w kierunku południowym aż do granic administracyjnych z Sopotem.

Zalecane są objazdy:

- dla kierowców jadących od strony Chyloni w kierunku Kacka, Karwin, Sopotu, ulicami: Śląską, Drogą Gdyńską, Lotników i Wielkopolską (jadący ul. Władysława IV będą mogli dojechać wyłącznie do skrzyżowania z al. Piłsudskiego i dalej aleją pod wiaduktem kolejowym włączyć się do ruchu na ul. Droga Gdyńska);
- dla kierunku jazdy od strony Chwaszczyna i Karwin w kierunku Chyloni, Redy, ulicami: Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską i Morską.

W czasie maratonu możliwy będzie ruch jednokierunkową jezdnią al. Zwycięstwa od granic administracyjnych Gdyni w kierunku Śródmieścia. Przed pojawieniem się na trasie maratonu zawodników utrzymywany będzie ruch poprzeczny przez al. Zwycięstwa oraz ul. Świętojańską (tak długo jak to będzie możliwe). Ruchem na skrzyżowaniach kierować będą funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, strażnicy Straży Miejskiej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Przywracanie ruchu na ulicach Gdyni będzie odbywać się sukcesywnie po opuszczeniu przez maratończyków kolejnych odcinków trasy biegu. Orientacyjny termin zakończenia maratonu na terenie Gdyni przewiduje się o godz. 10.30.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz o podporządkowanie się poleceniom kierujących ruchem - czytamy na stronie www.gdynia.pl

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ GDYNI I SOPOTU

Ponadto w godz. ok. 6:30 - ok. 11:30, w związku z Maratonem "Solidarności", nastąpią w Gdyni i Sopocie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zakłócenia wystąpią na liniach:
22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, G, R, S, W,105, 109, 125, 133, 144, 147, 150, 152, 172, 181, 187, 190, 203, 282, 287 i 740,
* trasa maratonu prowadzi z Gdyni (plac przy Urzędzie Miasta), al. Piłsudskiego, ul. Świętojańską, Skwerem Kościuszki, Świętojańską, al. Piłsudskiego, Władysława IV (jezdnia w kierunku Gdańska), al. Zwycięstwa (jezdnia w kierunku Gdańska) i al. Niepodległości w Sopocie do Gdańska.
* obsługa wszystkich przystanków na trasie maratonu będzie zakłócona,
* od godziny 6:30 do godziny 9:15 zakłócenia będą dotyczyć tylko linii 133,
* największe utrudnienia wystąpią w godzinach ok. 9:15 - ok. 11:30,
* przystanek "Wzgórze Św. Maksymiliana SKM" będzie czasowo nieczynny, autobusy i trolejbusy będą odjeżdżać z przystanku "Węzeł Franciszki Cegielskiej" (przy ul. Śląskiej, w obu kierunkach),
* przystanek "Redłowo SKM - Park Techologiczny" będzie czasowo nieczynny, autobusy i trolejbusy będą odjeżdżać z przystanku "Redłowo SKM" (przy Drodze Gdyńskiej, w obu kierunkach),
* tymczasowo nie będzie przejazdu między Brodwinem a centrum Sopotu,
* po przebiegnięciu Maratonu, stopniowo, już od ok. godziny 10:15, będzie przywracana stała organizacja ruchu.

Linia 22
Kurs o godz. 8:50 z pętli „Cisowa SKM" zostanie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Węzeł Franciszki Cegielskiej 04" do przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 01" ul. Śląską, łącznicą wjazdową do al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego, Świętojańską.

Kurs o godz. 9:32 z pętli „Gdynia Dworzec Gł. PKP" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 02" do przyst. „Witomińska 01" ul. Świętojańską, 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską i Warszawską.

Kurs o godz. 9:20 z pętli „Cisowa SKM" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Węzeł F. Cegielskiej 04" do przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 01" ul. Śląską, Kielecką (z zawróceniem na pętli „Węzeł F. Cegielskiej), ul. Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Świętojańską.

Linia 23
Kursy o godz. 9:22 z pętli „Gdynia Dworzec Gł. PKP" i o godz. 9:48 z pętli „Stocznia Gdynia" będą wykonane zmienioną trasą: od przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 02" do przyst. „Plac Górnośląski 02" ul. Świętojańską, 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską, Lotników i Wielkopolską.

Kurs o godz. 9:40 z pętli „Kacze Buki" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „Urząd Miasta - Świętojańska 01" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, łącznicą wjazdową do al. Zwycięstwa i ul. Świętojańską.

Linia 24
Kurs o godz. 9:02 z pętli „Dąbrowa Miętowa" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Harcerska 01" do przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 01" al. Zwycięstwa, ul. Władysława IV, 10 Lutego i Świętojańską.

Kurs o godz. 9:32 z pętli „Dąbrowa Miętowa" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, 10 Lutego i Świętojańską.

Kurs o godz. 9:56 z pętli „Dąbrowa Miętowa" zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „Urząd Miasta - Świętojańska 01" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, łącznicą wjazdową do al. Zwycięstwa i ul. Świętojańską.

Kurs o godz. 9:59 z pętli „Gdynia Dworzec Gł. PKP" będzie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Kaszubski - Świętojańska 02" do przyst. „Plac Górnośląski 02" ul. Świętojańską, 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską, Lotników i Wielkopolską.

Linia 26
Kursy z przystanku „Orłowo SKM - „Klif" 06" (na pętli) o godz. 9:42 i 10:12 nie będą wykonane.
Trolejbusy wyjątkowo dojadą od strony Sopotu i obsłużą przystanek „Orłowo SKM - Klif 01" (przy al. Zwycięstwa). Pasażerowie powinni przejść na przystanek po przeciwnej stronie ulicy.

Linia 27
Kurs o godz. 9:44 z przyst. "Morska - Estakada" będzie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Węzeł Franciszki Cegielskiej 04" do przyst. „Plac Górnośląski 02" ul. Śląską, Drogą Gdyńską, ul. Lotników i Wielkopolską.

Linia 29
Kurs o godz. 9.04 z Grabówka zostanie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „3 Maja 01" do przyst. „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 04" ul. 10 Lutego i Władysława IV.

Kursy o godz. 9:19, 9:29 i 9:35 z pętli „Grabówek SKM" zostaną wykonane zmienioną trasą:
od przyst. „3 Maja 01" do przyst. „Plac Górnośląski 02" ul. 10 Lutego, Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską, Lotników i Wielkopolską.

Linia 31
Zamiast kursu o godz. 9:59 z Orłowa do Dąbrowy, będzie wykonany kurs o godz. 9:37.
Uwaga! Kurs będzie wykonany zmienioną trasą, przez Sopot. Pasażerowie udający się w kierunku Karwin powinni oczekiwać na przystankach w kierunku Sopotu:
„Zwycięstwa - Wielkopolska 02" o godzinie 9:33,
„Nawigatorów 02" o godzinie 9:34,
„Orłowo SKM - Orłowska 02" o godzinie 9:35,
„Orłowo SKM - „Klif" 02" o godzinie 9:37.

Kurs z pętli „Karwiny Tesco" o godz. 9:50 będzie wykonany tylko do pętli „Orłowo SKM - Klif". Uwaga! Spodziewane jest znaczne opóźnienie kursu na odcinku Plac Górnośląski - Orłowo SKM „Klif".

Linia G
Kurs o godzinie 9:50 z pętli „Oliwa ZOO" będzie wykonany zmienioną trasą, przez Stary Rynek Oliwski.
Nie będzie obsłużony przystanek „Karpacka (Cm. Oliwski) 01" o godz. 9:54.

Kurs o godz. 9:42 z Pogórza Górnego będzie wykonany zmienioną trasą, z pominięciem Sopotu:
od przyst. „Armii Krajowej 02" ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską, ul. Wielkopolską, Chwaszczyńską, Obwodnicą Trójmiasta, Spacerową, Karwieńską do przyst. „Oliwa ZOO 01".

Linia R
Kurs o godz. 8:55 z Rumi Dworca PKP powinien być wykonany stałą trasą. W razie opóźnienia autobus pojedzie objazdem, wg poniższego opisu dla kursów 9:15 i 9:35.

Kursy o godz. 9:15 i o godz. 9:35 z Rumi Dworca PKP będą wykonane zmienioną trasą:
od przyst. „Armii Krajowej 02" do przyst. „Plac Górnośląski 02" ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską, Lotników i Wielkopolską.

Kurs o godz. 9:20 z Kaczych Buków będzie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „Armii Krajowej 03" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.

Kurs o godz. 9:50 z Kaczych Buków będzie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi i ul. Władysława IV.

Linia S
Autobus w kursie o godz. 9:16 z Pustek Cisowskich dojedzie do Sopotu z około półgodzinnym opóźnieniem.

Kurs o godz. 9:18 z pętli „Sopot Reja" będzie wykonany zmienioną trasą:
od przyst. „Orłowo SKM - Orłowska 01" do przystanku „Armii Krajowej 03" al. Zwycięstwa, ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.

Linia W

Kurs o godz. 9:32 z Redłowa będzie wykonany zmienioną trasą:
od przystanku „Węzeł Franciszki Cegielskiej 01" do przystanku „Armii Krajowej 03" ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.
Uwaga! W razie braku możliwości przejazdu przez Redłowo, kurs o godz. 9:32 ze szpitala w Redłowie może być wykonany z pominięciem Witomina, z Redłowa bezpośrednio do Wzgórza Św. Maksymiliana.

Linia 105
Kurs o godz. 9:49 ze szpitala w Redłowie może nie zostać wykonany na odcinku do śródmieścia. W przypadku poważnych utrudnień, ten autobus odjedzie o godz. 9:46 z pętli „Redłowo SKM" i włączy się na swoją stałą trasę dopiero od przystanku „Armii Krajowej 03".

Linia 109
Kurs o godz. 9:34 będzie wykonany zmienioną trasą:
od pętli „Węzeł Franciszki Cegielskiej" ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV i od przyst. „Armii Krajowej 03" stałą trasą linii.

Linia 125
Kurs o godz. 9:05 z Pogórza Dolnego będzie wykonany trasą stałą lub, jeżeli przejazd na wprost, przy Urzędzie Miasta nie będzie możliwy, autobus pojedzie trasą zmienioną:
od przyst. „Kilińskiego 02": ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, Śląską, Drogą Gdyńską i Łużycką do pętli „Redłowo SKM".

Linia 133
Począwszy od kursu o godz. 6:32 z Płyty Redłowskiej obowiązywać będzie trasa zmieniona:
od przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli 01" do przystanku „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01" ul. Legionów, al. Piłsudskiego (z zawróceniem na pętli „Dom Marynarza"), Legionów, Harcerską, al. Zwycięstwa i ul. Władysława IV.

Kurs o godzinie 9:49 z Dworca Głównego PKP będzie wykonany tylko do Wzgórza Św. Maksymiliana - kurs o godzinie 10:06 z Płyty Redłowskiej nie będzie wykonany.

Linia 144
Nie zostaną wykonane kursy o godz. 10:51 z Osiedla Mickiewicza i o godz. 11:00 z Rynku Non-Stop.

Linia 147
Kursy o godz. 9:12 i o godz. 9:36, z pętli „Karwiny Tesco" w kierunku Dworca Głównego, będą wykonane zmienioną trasą: od przystanku „Węzeł Franciszki Cegielskiej 01" do przystanku „I Urząd Skarbowy 01" ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Władysława IV.

Linia 150
Kurs o godz. 9:43 z pętli „Witomino Leśniczówka" w kierunku Oksywia, będzie wykonany zmienioną trasą:
od przystanku „Węzeł Franciszki Cegielskiej 01" do przystanku „Armii Krajowej 03" ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej i Władysława IV.

Linia 152
Kurs o godz. 9:25 z pętli „Oksywie Dickmana" będzie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Kilińskiego 02" do przystanku „Halicka 02" ul. Władysława IV, al. Piłsudskiego, ul. Śląską, Drogą Gdyńską, Łużycką, Stryjską i Halicką.

Kurs o godz. 10:00 z pętli „Mały Kack Sandomierska" będzie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Halicka 01" ul. Halicką, Stryjską, Łużycką, Górskiego, Drogą Gdyńską, łącznicą pod torami kolejowymi, ul. Władysława IV i od przyst. „Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01" stałą trasą linii, wg stałego rozkładu jazdy.

Kurs o godz. 9:30 z pętli „Mały Kack Sandomierska" będzie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Halicka" ul. Halicką, Stryjską, Łużycką, Górskiego, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV i od przyst. „Armii Krajowej 03" stałą trasą linii, wg stałego rozkładu jazdy.

Linia 172
Kurs o godz. 9:21 z pętli „Wiczlino Niemotowo", będzie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „I Urząd Skarbowy 01" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Władysława IV.

Linia 181
Kursy o godz. 9:26 i 9:56 z Kaczych Buków będą wykonane tylko do Brodwina (ostatni przystanek na stałej trasie: „Brodwino - Szkoła 02").

Kursy o godz. 10:08 i 10:37 z Sopotu będą wykonane tylko na odcinku "Brodwino - Szkoła" - "Kacze Buki".

Linia 187
Kurs o godz. 9:56 i 10:26 z Dolnego Sopotu będą wykonane tylko do przystanku „Sopot PKP 03".
Kursy o godz. 10:03 i 10:33 z Brodwina nie będą wykonane na odcinku Brodwino (Kolberga) - Sopot PKP. Autobusy pojadą tylko na odcinku „Sopot PKP 03" (przystanek przy ul. Chopina) - „Dolny Sopot Haffnera 01", odpowiednio o godz. 10:14 i 10:44.

Linia 190
Kursy o godz. 9:23 i o godz. 9:53 z pętli „Witomino Leśniczówka" będą wykonane zmienioną trasą:
od przystanku „Węzeł F. Cegielskiej" do przystanku „I Urząd Skarbowy" ul. Śląską, Kielecką, (z zawróceniem na pętli „Węzeł F. Cegielskiej"), Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Władysława IV.

Linia 203
Autobus w kursie o godz. 9:36 z pętli „Mały Kack Sandomierska", po objechaniu Małego Kacka, pojedzie trasą zmienioną z pominięciem Pl. Górnośląskiego i al. Zwycięstwa:
ul. Halicką, Stryjską, z zawracaniem na pętli „Redłowo SKM", Stryjską i od przyst. „Stadion Miejski 02 (NŻ)" stałą trasą linii.
Na trasie objazdu będzie obowiązywał wyłącznie przystanek „Redłowo SKM 08" na pętli „Redłowo SKM".

Linia 282

Kurs o godz. 9:52 z pętli „Węzeł Franciszki Cegielskiej" będzie wykonany trasą zmienioną:
od pętli „Węzeł Franciszki Cegielskiej" ul. Kielecką, Śląską, Podjazd, 10 Lutego, 3 Maja, Armii Krajowej, Władysława IV i od przyst. „Armii Krajowej 03" stałą trasą linii.

Linia 287
Nie zostaną wykonane kursy o godz. 9:43 z Osiedla Mickiewicza i o godz. 10:10 z Kościoła w Kamiennym Potoku.

Linia 740
Kurs o godz. 9:04 z Kaczych Buków, będzie wykonany trasą zmienioną:
od przyst. „Plac Górnośląski 01" do przyst. „I Urząd Skarbowy 01" ul. Wielkopolską, Lotników, Drogą Gdyńską, Śląską, Podjazd, 10 Lutego i Władysława IV.
Informacje za www.gdynia.pl

Jak postępować w przypadku zdarzenia lub wypadku drogowego.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3