Przetarg na mieszkanie

Artykuł sponsorowany
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” w Gdyni, ul. Kalksztajnów 13, tel. (58) 627-08-50 lub (58) 627-05-77 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego na zasadach odrębnej własności lokalu położonego w Gdyni przy ul. Gen. Orlicz Dreszera 12 A/2 o p.u. 55,40 m2.
Cena wywoławcza 161.000 zł wadium 10.000 zł

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu maja członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

Oferty wraz ze zobowiązaniem do złożenia deklaracji członkowskiej członkowskiej (jeżeli uczestnik przetargu nie jest członkiem Spółdzielni) oraz dowodem wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na mieszkanie” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kalksztajnów 13 do dnia 05.09.2014 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert połączone z licytacją ustną nastąpi w dniu 08.09.2014 r. o godz. 16.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie