Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni © Tomasz Bołt
[1/2]

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni przestrzegał przed "gdańską" metropolią w Rumi

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Powołanie do życia Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, które swoim zasięgiem mogłoby objąć nawet 47 gmin i powiatów, wciąż wywołuje wiele kontrowersji. Idea stowarzyszenia, którego celem mają być wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury, edukacji, komunikacji, pozyskiwania inwestorów i środków z Unii, nie wszystkich przekonuje.

reklama