Uwaga na zaburzenia uwagi! EEG-Biofeedback - Nowoczesna pomoc przy trudnościach ze skupieniem uwagi

Redakcja
W dzisiejszych czasach, pełnych szumu informacyjnego oraz coraz to nowszych form komunikowania się, każdemu z nas trudno jest czasem się odnaleźć w morzu informacji. Przydatna okazuje się tutaj sprawnie działająca koncentracja uwagi, a więc umiejętność świadomego skierowania i utrzymania uwagi na określonym zadaniu lub czynności, bez rozpraszania się pod wpływem tzw. bodźców zakłócających (takich, jak np. hałas).

Czas skupienia uwagi oraz odporność na działanie czynników zakłócających zmienia się w miarę rozwoju dziecka i stanowi bardzo istotny element procesu uczenia się, wpływający bezpośrednio na osiągnięcie przez ucznia sukcesów szkolnych. Dziecko w wieku przedszkolnym, które prezentuje właściwą dojrzałość szkolną, powinno umieć koncentrować uwagę przez około 30 minut, powinno również w pewnym zakresie samo sterować uwagą, aby skłonić się do zajmowania także tymi sprawami, które są dla niego mniej ciekawe i nie przykuwają uwagi automatycznie.

Deficyty uwagi mogą stać się przyczyną powstawania poważnych problemów w szkole, gdyż dziecko przejawia trudności w skupieniu się na zadaniu, często nie jest wytrwałe, porzuca zadania i unika wysiłku umysłowego oraz w konsekwencji prezentuje niską motywację szkolną.

Nowoczesną metodą mającą nieść pomoc uczniom, jak również dorosłym borykającym się z takimi problemami jest EEG-Biofeedback. Specjaliści stosujący ta metodę tłumaczą, że to nieprawidłowa praca mózgu uniemożliwia osobom z zaburzeniami uwagi wykorzystanie w pełni własnych możliwości.

Za pomocą terapii metodą EEG-Biofeedback dziecko lub dorosły w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Wszystko to odbywa się z wykorzystaniem atrakcyjnych gier i animacji, które dana osoba uczy się kontrolować swoim umysłem. Metoda ta jest nieinwazyjna, bezpieczna, a co najważniejsze przynosi znakomite efekty przy trudnościach z koncentracją uwagi.

EEG-Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Ta forma terapii jest stosowana u osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania pracy umysłu (m.in. pamięci, planowania, koncentracji) oraz w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), Z powodzeniem wykorzystują ją m.in. sportowcy (np. Adam Małysz), piloci, menedżerzy, studenci i maturzyści przed egzaminami.

Przedstawiamy Państwu materiał zdjęciowy z przebiegu terapii EEG-Biofeedback udostępniony przez:
KiD - Gabinet Psychologiczny
kidpsycholog.pl
tel. 535 456 312

Wideo

Dodaj ogłoszenie