W odpowiedzi na artykuł w Kurierze Gdyńskim "Gorąco w radzie dzielnicy Śródmieście"

2017-07-19 16:15:56

W związku z artykułem zamieszczonym w Kurierze Gdyńskim z dnia 11 lipca 2017 pod tytułem „Gorąco w Radzie Dzielnicy Śródmieście” Zarząd Dzielnicy Śródmieście wyjaśnia co następuje.
Na dzień 22 czerwca 2017 została zwołana sesja, na której miały być podjęte 3 ważne i terminowe uchwały.
Pierwsza uchwała dotyczyła wskazania zadań inwestycyjno – remontowych dzielnicy Śródmieście. Zadania te najpierw były wskazane przez komisję problemową, której członkowie osobiście chodzili po dzielnicy i sprawdzali wszystkie zgłoszenia mieszkańców jak również sami wskazywali potrzeby takich zadań. Zgłoszone zadania zostały wysłane do wyceny i weryfikacji do ZDiZ. Po otrzymaniu metryczek i akceptacji możliwości realizacji zadań odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, którego termin był podany do publicznej wiadomości. Praca nad tym trwała w Radzie Dzielnicy kilka miesięcy, a końcowym etapem tych prac miało być przyjęcie uchwały wskazującej zadania inwestycyjno - remontowe do realizacji. Czy taką uchwałę można nazwać aprobującą podejrzane wydatki jak twierdzi radny zastrzegający sobie anonimowość?
Drugą procedowaną uchwałą było powołanie Komisji Konkursowej do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień mieszkańcom dzielnicy w konkursie „Gdynia w Kwiatach”, którego zakończenie jest pod koniec sierpnia. Uchwala terminowa z uwagi na trwającą prze-rwę wakacyjną.
Trzecią uchwałą, która miała być przyjęta była uchwała w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy do konkursu „Przyjazna dzielnica”. Uchwała ważna i terminowa, gdyż należało ją złożyć wraz z wnioskami konkursowymi do 7 lipca 2017. Nie złożenie jej w terminie skutkowało by nie przyjęciem wniosków konkursowych i wyeliminowanie Rady Dzielnicy w uczestnictwie w konkursie.
Twierdzenie radnych, że Zarząd chciał przepchnąć swoje pomysły przed wakacjami jest zwykłym pomówieniem i nadużyciem ze strony radnych, bo nie były to żadne pomysły Zarządu tylko praca większości radnych.
Nie miało miejsca żadne wyproszenie radnych z sesji, tylko stwierdzenie wiceprzewodniczącego, że skoro nie głosują równie dobrze mogą wyjść z sali. Wobec niemożności głosowania z powodu braku quorum i tak została ogłoszona przerwa w obradach. Oczywiście każdy ma prawo być na sesji, ale jak nie ma quorum nie ma sesji. Radni nie muszą wszystkiego popierać, ale zrywanie quorum i uniemożliwienie podjęcia ważnych uchwał jest zwyczajną obstrukcją i sabotażem.
Zresztą zdarzyło się to nie po raz pierwszy, że tych dwoje radnych wyszło przed głosowaniem, żeby nie było quorum.
Radni nie otrzymują za swoją pracę żadnego wynagrodzenia, pracują w radzie dla dobra wspólnego, na rzecz swoich współmieszkańców i postawa takich radnych zniechęca innych radnych szczególnie młodych do uczestniczenia w pracach rady.
Mówiąc o podejrzanych wydatkach radny chyba zapomniał o tym, że do BO zgłosił wniosek o przeniesienie pasa zieleni na ul. Zgoda na kwotę ponad 90 tys. zł, na który kilka lat temu również z budżetu miejskiego wydano kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście Gdyni - Elżbieta Raczyńska
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście Gdyni - Julian Aleksander Michaś

Jesteś na profilu Julian Aleksander Michaś - stronie mieszkańca miasta Gdynia. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj