Wybierz region

Wybierz miasto

  Słoneczna integracja z niepełnosprawnymi

  Autor: Bartłomiej Cnota

  2000-10-19, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24

  Przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na Obłużu powstało Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne ,Promyk". Będzie ono promowało współdziałanie ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

  Przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na Obłużu powstało Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne ,Promyk".

  Będzie ono promowało współdziałanie ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Stowarzyszenie ,Promyk" powstało w Gdyni w czerwcu tego roku. Obecnie skupia kilkadziesiąt osób - głównie pracowników Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz wychowanków obłuskiej placówki.

  Stowarzyszenie ,Promyk" złożyło do gdyńskiego magistratu podania o granty (dofinansowanie z kasy Urzędu Miejskiego) na realizację kilku ciekawych inicjatyw. Jedną z nich jest utworzenie na terewnie Ośrodka świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

  Członkowie stowarzyszenia ,Promyk" ubiegają się też o grant w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Za uzyskane z urzędu pieniądze chcą zorganizować - z pomocą Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - ogólnopolską spartakiadę osób niepełnosprawnych.

  Fot. Elżbieta Chylińska

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)